GDPR Cookie Toestemming door gratis privacybeleid
Arctane Groep - Voorlader

Onze dochteronderneming Arctane Digital is nu opgenomen! Bekijk meer

Neem contact met ons op:

[e-mail beschermd]

Vind ons:

We zijn gevestigd in en rond Londen, Verenigd Koninkrijk.

Arctane Groep - Juridisch

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Meer informatie

Ingangsdatum: 1 mei 2020

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik bevat de voorwaarden tussen u en Arctane Group International Limited (Trading as Arctane Group) ("Bedrijf", "wij", "ons" en "onze") waaronder u toegang hebt tot onze website (https://www.arctanegroup.com) ("onze site"). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle klanten, gebruikers en bezoekers van onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u alle beleidsregels in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, die een aanvulling vormen op onze gebruiksvoorwaarden voor de website, aanvaardt en aanvaardt om zich eraan te houden.

Verboden gebruik(en)

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op enigerlei wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving.
 • Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te proberen te schaden.
 • Voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zoals hieronder nader beschreven).
 • Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken (Spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • Om bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die ontworpen zijn om negatief invloed hebben op de de werking van alle computersoftware of -hardware.

Je bent het er ook mee eens:

 • Geen enkel onderdeel van onze site mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd of doorverkocht in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website.

Niet zonder toestemming toegang verlenen, zich ermee bemoeien, beschadigen of verstoren:

 • een deel van onze site;
 • elke uitrusting of elk netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij de levering van onze site; of
 • alle apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.
 • Interactieve diensten

1.1 Wij zullen ons best doen om de mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en wij zullen in elk geval beslissen of het gaat om geschikt voor gebruik maken van matiging van de betrokken dienst (met inbegrip van de vraag welke matiging moet worden toegepast) in het licht van deze risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de interactieve diensten die we op onze site aanbieden, deze te controleren of te matigen, en we uitdrukkelijk sluiten wij onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze contentnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

1.2 Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is afhankelijk van de toestemming van de ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan gebruik te maken van een interactieve dienst dat het belangrijk is dat zij communiceren met hun kinderen over hun veiligheid online, want gematigdheid is niet onfeilbaar. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's voor hen.

Inhoud Normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site ("bijdragen"), en op alle interactieve diensten die eraan verbonden zijn.

U moet voldoen aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk deel van een bijdrage en op het geheel ervan.

2.1 Bijdragen moeten:

 • Wees accuraat (waar ze feiten vermelden).
 • Wees oprecht (waar zij hun mening geven).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden gedetacheerd.

2.2 Bijdragen mogen niet:

 • Bevatten elk materiaal dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Bevatten elk materiaal dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Bevorderen van seksueel expliciet materiaal.
 • Bevorderen van geweld.
 • Bevorderen van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Schending van enig auteursrecht, databankenrecht of handelsmerk van enige andere persoon.
 • Het is waarschijnlijk dat je iemand bedriegt.
 • worden gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Bevorderen van elke illegale activiteit.
 • Bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op andermans privacy, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Het is waarschijnlijk dat je iemand anders lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of ergert.
 • Wordt gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • Geef de indruk dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet het geval is.
 • Het bepleiten, bevorderen of bijstaan van elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.
3. 3. Schorsing en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer er sprake is van een inbreuk op dit beleid, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waarop u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle door u geüploade berichten of materiaal op onze site.
 • Een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijze noodzakelijk achten.
 • Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • De reacties die in dit beleid worden beschreven zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.
4. 4. Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend zijn voor u. Enkele bepalingen bevatte hierbij Het beleid inzake aanvaardbaar gebruik kan ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

LET OP: DIT IS EEN GEARCHIVEERD BELEID, EN HEEFT GEEN EFFECT MEER.

Ingangsdatum: 25 december 2019

In dit beleid voor aanvaardbaar gebruik worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u en ons toegang hebben tot onze website (https://www.arctanegroup.com) ("onze site"). Deze Het beleid inzake aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle klanten, gebruikers en bezoekers van onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u alle beleidsregels in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, die een aanvulling vormen op onze gebruiksvoorwaarden voor de website, aanvaardt en aanvaardt om zich eraan te houden.

Verboden gebruik(en)

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op enigerlei wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving.
 • Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te proberen te schaden.
 • Voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zoals hieronder nader beschreven).
 • Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken (Spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • Om bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die ontworpen zijn om negatief invloed hebben op de de werking van alle computersoftware of -hardware.

Je bent het er ook mee eens:

 • Geen enkel onderdeel van onze site mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd of doorverkocht in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website.

Niet zonder toestemming toegang verlenen, zich ermee bemoeien, beschadigen of verstoren:

 • een deel van onze site;
 • elke uitrusting of elk netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij de levering van onze site; of
 • alle apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.
 • Interactieve diensten

1.1 Wij zullen ons best doen om de mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en wij zullen in elk geval beslissen of het gaat om geschikt voor gebruik maken van matiging van de betrokken dienst (met inbegrip van de vraag welke matiging moet worden toegepast) in het licht van deze risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de interactieve diensten die we op onze site aanbieden, deze te controleren of te matigen, en we uitdrukkelijk sluiten wij onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze contentnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

1.2 Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is afhankelijk van de toestemming van de ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan gebruik te maken van een interactieve dienst dat het belangrijk is dat zij communiceren met hun kinderen over hun veiligheid online, want gematigdheid is niet onfeilbaar. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's voor hen.

Inhoud Normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site ("bijdragen"), en op alle interactieve diensten die eraan verbonden zijn.

U moet voldoen aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk deel van een bijdrage en op het geheel ervan.

2.1 Bijdragen moeten:

 • Wees accuraat (waar ze feiten vermelden).
 • Wees oprecht (waar zij hun mening geven).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden gedetacheerd.

2.2 Bijdragen mogen niet:

 • Bevatten elk materiaal dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Bevatten elk materiaal dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Bevorderen van seksueel expliciet materiaal.
 • Bevorderen van geweld.
 • Bevorderen van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Schending van enig auteursrecht, databankenrecht of handelsmerk van enige andere persoon.
 • Het is waarschijnlijk dat je iemand bedriegt.
 • worden gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Bevorderen van elke illegale activiteit.
 • Bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op andermans privacy, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Het is waarschijnlijk dat je iemand anders lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of ergert.
 • Wordt gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • Geef de indruk dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet het geval is.
 • Het bepleiten, bevorderen of bijstaan van elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.
3. 3. Schorsing en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer er sprake is van een inbreuk op dit beleid, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waarop u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle door u geüploade berichten of materiaal op onze site.
 • Een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijze noodzakelijk achten.
 • Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • De reacties die in dit beleid worden beschreven zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.
4. 4. Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend zijn voor u. Enkele bepalingen bevatte hierbij Het beleid inzake aanvaardbaar gebruik kan ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site worden gepubliceerd.