GDPR Cookie Toestemming door gratis privacybeleid
Arctane Groep - Voorlader

Onze dochteronderneming Arctane Digital is nu opgenomen! Bekijk meer

Neem contact met ons op:

[e-mail beschermd]

Vind ons:

We zijn gevestigd in en rond Londen, Verenigd Koninkrijk.

Arctane Groep - Juridisch

Voorwaarden en bepalingen

Meer informatie

Ingangsdatum: 1 mei 2020

1. 1. Overeenstemming met de voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Arctane Group International Limited, handelend als Arctane Group, geregistreerd op 63/66 Hatton Garden, Holborn, Londen, EC1N 8LE, Verenigd Koninkrijk (wij, ons), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website van de Arctane Group (https://www.arctanegroup.com) en eventuele aanverwante toepassingen (de Site).

De Site biedt de volgende diensten aan: Website die potentiële klanten verbindt met dochterondernemingen/merken. (Diensten). U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de Site en/of Services, hebt gelezen, begrepen en gaat ermee akkoord dat u gebonden aan al deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan is het u verboden de Site en Services te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken. voor de toekomst verwijzing.

1.2 Het aanvullend beleid zoals uiteengezet in paragraaf 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing.

1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra het toegankelijk. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van deze Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van updates. Uw voortgezette gebruik van de Site betekent dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd.

1.4 Wij kunnen de Site van tijd tot tijd updaten of wijzigen om veranderingen in onze merken, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar deze informatie wordt verspreid of gebruikt. gebruik zou zijn in strijd met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de Site of de Services gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Site zijn onder andere:

 • Onze privacyverklaring (Privacybeleid), waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u verstrekt, verwerken. voor ons. Via door gebruik te maken van de Site, stemt u in met een dergelijke verwerking en u garanderen dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy), waarin het toegestane gebruik en het verboden gebruik van de Site wordt uiteengezet. Bij gebruik van de Site, u moet voldoen aan dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • Ons Cookiebeleid (Cookiebeleid), waarin informatie over de cookies op de Site wordt uiteengezet.
 • Ons Commentaarbeleid (Commentaarbeleid), dat informatie geeft over het gebruik van onze website met betrekking tot het geven van commentaar op onze forums, enz.
2. 2. Aanvaardbaar gebruik

2.1 Onze volledige Acceptable Use Policy, beschrijft alle toegestane en verboden gebruik van deze site.

U mag de site niet betreden of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we de site en onze diensten beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek zijn bekrachtigd of goedgekeurd door ons.

2.3 Als gebruiker van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

 • Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site naar een compilatiedatabase of -directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Maak ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen.
 • Gebruik een aankoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.
 • Gebruik de Site om te adverteren of goederen en diensten te verkopen.
 • Omzeilen, uitschakelen of op een andere manier interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de Site, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van de inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik afdwingen.
 • Het aangaan van ongeoorloofde framing van of het linken naar de Site.
 • Trick, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons bedoeld zijn.
 • Een verkeerde voorstelling van ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker.
 • Bedreigen van gebruikers met negatieve feedback of het aanbieden van diensten uitsluitend om positieve feedback te geven aan gebruikers.
 • Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Disparage, aantasting of anderszins schade, naar onze mening, ons en/of de Site.
 • Gebruik, start of maak gebruik van een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, robots, scrapers, offline lezers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal dat het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij belemmert, of materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatie inzamel- of overdrachtsmechanisme.
 • Kopieer of pas de software van de Site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Verwijder de copyright of andere eigendomsrechten uit de inhoud.
 • Onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om toegang te krijgen tot delen van de Site die u niet mag betreden.
 • Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of op enige wijze daarvan deel uitmaakt.
 • Gebruik de Site of onze inhoud als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te kwetsen.
 • Verkoop of maak op een andere manier uw profiel over.
 • Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon, of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Interfereren met de Site of de netwerken en diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren of een te grote belasting voor de Site veroorzaken.
 • Gebruik maken van geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Bedrieglijk impliceren een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft.
3. 3. Onze inhoud

3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en de Services, inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (Onze Content) eigendom van of in licentie bij ons. aan ons, en zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd of vertaald, overgebracht, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en Onze Content en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content dat u op de juiste manier hebt verkregen. toegang uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.4 U mag niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of tot netwerken, servers of computersystemen die met de Site verbonden zijn; en/of (b) voor enig doel, inclusief foutcorrectie, wijzigingen of aanpassingen, zorgen, aanvullingen of verbeteringen aan de Site of Onze Content, met inbegrip van de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

3.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Content met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) gebruik maken van standaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van content naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

3.6 De inhoud van de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u het nemen van maatregelen op de basis van de inhoud van de Site.

3.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site nauwkeurig, volledig of tot op het niveau van Datum.

4. 4. Link naar inhoud van derden

4.1 De Site kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Wij hebben geen invloed op of controle over dergelijke websites of applicaties van derden of de externe exploitant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en niet doen de websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud te onderschrijven.

4.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de Site. Indien u akkoord gaat met de aankoop van goederen en/of diensten van een derde partij die adverteert op de Site, doet u dit op eigen risico. De adverteerder, en niet wij, is verantwoordelijke voor dergelijke goederen en/of diensten en als u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze goederen en/of diensten, dient u contact op te nemen met de adverteerder.

5. 5. Beheer van de site

5.1 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de toepasselijke wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt; (3) te verwijderen van de Site of op een andere manier alle bestanden en inhoud uitschakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een last vormen voor onze systemen; en (4) de Site op een andere manier beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en te vergemakkelijken. de juiste werking van de site en de diensten.

5.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen is.

5.3 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

6. 6. Wijzigingen en beschikbaarheid van de site

6.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Diensten zonder merken op elk moment.

6.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Services te allen tijde beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat we hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen, of Fouten. U komen overeen dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de services tijdens een onderbreking of stopzetting van de site of de services.we zijn niet verplicht om onderhouden en ondersteuning de Site of Services of om eventuele correcties, updates of releases te leveren.

6.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het volgende voor rechts naar eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Algemeen

7.1 Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die we doen u elektronisch, via e-mail en op de Site te voorzien van enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere records en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en records van transacties die door ons of via de Site worden geïnitieerd of voltooid. U gaat hierbij akkoord met afzien van een rechten of vereisten krachtens statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of aan betalingen of de toekenning van kredieten door andere dan elektronische middelen.

7.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

7.3 Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door ons kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

7.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

7.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

7.6 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en Afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

7.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site of de Services.

7.8 Uitsluitend voor consumenten - Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid hebben verwachten dat als u een ingezetene van Noord-Ierland bent, u ook een rechtszaak kunt aanspannen in Noord-Ierland, en als u een ingezetene van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland. Als u een klacht heeft of een klacht wilt indienen. geschil onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de Site volgt u deze link: http://ec.europa.eu/odr

7.9 Alleen voor zakelijke gebruikers - Als u een zakelijke gebruiker bent, zijn deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onderworpen aan het Engelse recht. Wij beiden instemmen met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

7.10 Een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden heeft onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

7.10 Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres [e-mail beschermd]

LET OP: DIT IS EEN GEARCHIVEERD BELEID, EN HEEFT GEEN EFFECT MEER.

Ingangsdatum: 13 maart 2020

1. 1. Overeenstemming met de voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Arctane Group (wij), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Arctane Group. (https://www.arctanegroup.com) website en eventuele bijbehorende diensten, alsmede eventuele aanverwante toepassingen (de Site) en eventuele Client Websites.

De Site biedt de volgende diensten aan: Diensten voor online webontwerp en -ontwikkeling; Digitale diensten; Hosting van digitale inhoud. (Diensten). U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de Site en/of Services hebt gelezen, begrepen, en gaan akkoord met zijn gebonden aan al deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan is het u verboden de Site en Services te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige verwijzing.

1.2 Het aanvullend beleid zoals uiteengezet in paragraaf 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing.

1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra het toegankelijk. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van deze Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van updates. Uw voortgezette gebruik van de Site betekent dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd.

1.4 Wij kunnen de Site van tijd tot tijd updaten of wijzigen om veranderingen in onze merken, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar deze informatie wordt verspreid of gebruikt. gebruik zou zijn in strijd met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de Site of de Services gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Site zijn onder andere:

 • Onze privacyverklaring (Privacybeleid), waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u verstrekt, verwerken. voor ons. Via door gebruik te maken van de Site, stemt u in met een dergelijke verwerking en u garanderen dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy), waarin het toegestane gebruik en het verboden gebruik van de Site wordt uiteengezet. Bij gebruik van de Site, u moet voldoen aan dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • Ons Cookiebeleid (Cookiebeleid), waarin informatie over de cookies op de Site wordt uiteengezet.
 • Ons Commentaarbeleid (Commentaarbeleid), dat informatie geeft over het gebruik van onze website met betrekking tot het geven van commentaar op onze forums, enz.
2. 2. Aanvaardbaar gebruik

2.1 Onze volledige Acceptable Use Policy tbc, beschrijft alle toegestane en verboden gebruik van deze site.

U mag de site niet betreden of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we de site en onze diensten beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek zijn bekrachtigd of goedgekeurd door ons.

2.3 Als gebruiker van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

 • Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site naar een compilatiedatabase of -directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Maak ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen.
 • Gebruik een aankoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.
 • Gebruik de Site om te adverteren of goederen en diensten te verkopen.
 • Omzeilen, uitschakelen of op een andere manier interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de Site, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van de inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik afdwingen.
 • Het aangaan van ongeoorloofde framing van of het linken naar de Site.
 • Trick, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons bedoeld zijn.
 • Een verkeerde voorstelling van ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker.
 • Bedreigen van gebruikers met negatieve feedback of het aanbieden van diensten uitsluitend om positieve feedback te geven aan gebruikers.
 • Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Disparage, aantasting of anderszins schade, naar onze mening, ons en/of de Site.
 • Gebruik, start of maak gebruik van een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, robots, scrapers, offline lezers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal dat het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij belemmert, of materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatie inzamel- of overdrachtsmechanisme.
 • Kopieer of pas de software van de Site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Verwijder de copyright of andere eigendomsrechten uit de inhoud.
 • Onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om toegang te krijgen tot delen van de Site die u niet mag betreden.
 • Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of op enige wijze daarvan deel uitmaakt.
 • Gebruik de Site of onze inhoud als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te kwetsen.
 • Verkoop of maak op een andere manier uw profiel over.
 • Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon, of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Interfereren met de Site of de netwerken en diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren of een te grote belasting voor de Site veroorzaken.
 • Gebruik maken van geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Bedrieglijk impliceren een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft.
3. 3. Onze inhoud

3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Services, inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (Onze Content) eigendom van of in licentie bij ons, en zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd of vertaald, overgebracht, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en Onze Content en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content dat u op de juiste manier hebt verkregen. toegang uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.4 U mag niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of tot netwerken, servers of computersystemen die met de Site verbonden zijn; en/of (b) voor enig doel, inclusief foutcorrectie, wijzigingen of aanpassingen, zorgen, aanvullingen of verbeteringen aan de Site of Onze Content, met inbegrip van de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

3.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Content met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) gebruik maken van standaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van content naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

3.6 De inhoud van de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u de site inneemt, of er van af te zien, iedere handeling op de basis van de inhoud van de Site.

3.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site nauwkeurig, volledig of actueel is.

4. 4. Link naar inhoud van derden

4.1 De Site kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Wij hebben geen invloed op of controle over dergelijke websites of applicaties van derden of de externe exploitant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en niet doen de websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud te onderschrijven.

4.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de Site. Indien u akkoord gaat met de aankoop van goederen en/of diensten van een derde partij die adverteert op de Site, doet u dit op eigen risico. De adverteerder, en niet wij, is verantwoordelijke voor dergelijke goederen en/of diensten en als u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze goederen en/of diensten, dient u contact op te nemen met de adverteerder.

5. 5. Beheer van de site

5.1 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de toepasselijke wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt; (3) te verwijderen van de Site of op een andere manier alle bestanden en inhoud uitschakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een last vormen voor onze systemen; en (4) de Site op een andere manier beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en te vergemakkelijken. de juiste werking van de site en de diensten.

5.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen is.

5.3 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

6. 6. Wijzigingen en beschikbaarheid van de site

6.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Services te wijzigen of te beëindigen. zonder merken op elk moment.

6.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Services te allen tijde beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat we hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen, of Fouten. U komen overeen dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de services tijdens een onderbreking of stopzetting van de site of de services.we zijn niet verplicht om onderhouden en ondersteuning de Site of Services of om eventuele correcties, updates of releases te leveren.

6.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het volgende voor rechts naar eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. 7. Ontkenning/beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Site en de Services worden aangeboden op een "as-is" en "as-available" basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en/of de Services op uw eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Alle garanties, Voorwaarden, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet (inclusief door statuut, gewoonte of gebruik, een handelswijze, of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van bevredigend kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk zijn uitgesloten voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de Site en zijn niet aansprakelijk voor (1) fouten of omissies in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of enige en alle persoonlijk informatie en/of financiële informatie die op onze server is opgeslagen; (3) elke onderbreking of onderbreking van de overdracht naar of van de site of diensten; en/of (4) alle bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die kunnen worden overgedragen naar of door middel van de site door een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt.

7.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

Of u nu een consument bent of een zakelijke gebruiker:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • Als we ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn we verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt als gevolg van onze schending van deze voorwaarden, maar we zouden niet verantwoordelijk zijn voor enige verlies of schade die waren niet te voorzien op het moment dat u de Site/Services begon te gebruiken.
 • Niettegenstaande het tegenovergestelde in de sectie Disclaimer/Limitation of Liability, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot een totaal samenvoegen bedrag gelijk aan het grootste van (a) de som van £5000 of (b) het bedrag dat u eventueel aan ons heeft betaald voor de Diensten/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan enige oorzaak van de actie die zich voordoet.

Als u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat wij onze Site aanbieden voor commercieel, zakelijk, huishoudelijk en privégebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, verlies van zaken, zakelijk gebruik, enz. onderbreking, of verlies van zakelijke kansen.
 • U heeft wettelijke rechten met betrekking tot goederen die gebrekkig of niet zoals beschreven zijn. Advies over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau of Trading Standards Office. Niets in deze Voorwaarden en Voorwaarden zal Deze wettelijke rechten beïnvloeden.
8. 8. Beëindiging en beëindiging

8.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site of Services gebruikt of anderszins een gebruiker van de Site bent, al naar gelang het geval. U kunt uw gebruik of deelname te allen tijde beëindigen, voor elke redeneren, door volgende de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via [e-mail beveiligd].

8.2 Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Services te ontzeggen (inclusief het blokkeren van bepaald IP adressen), aan een persoon om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van een verklaring, garantie of convenant in deze Voorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de Site/Services in strijd is met deze Voorwaarden of met enige toepasselijke wet of regelgeving, kunnen wij uw gebruik van of deelname aan de Site en het Diensten of verwijder alle inhoud of informatie die u op enig moment, zonder waarschuwing, heeft geplaatst, naar eigen goeddunken.

8.3 Indien wij uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zoals uiteengezet in dit artikel 9, is het u verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als als je kunnen die optreedt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en injunctieve verhaalsmogelijkheden.

9. Algemeen

9.1 Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die we doen u elektronisch, via e-mail en op de Site te voorzien van enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere records en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en records van transacties die door ons of via de Site worden geïnitieerd of voltooid. U gaat hierbij akkoord met afzien van een rechten of vereisten krachtens statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of aan betalingen of de toekenning van kredieten door andere dan elektronische middelen.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

9.3 Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

9.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

9.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

9.6 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en Afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

9.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site of de Services.

9.8 Uitsluitend voor consumenten - Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie verwachten dat als u een ingezetene van Noord-Ierland bent, u ook een rechtszaak kunt aanspannen in Noord-Ierland, en als u een ingezetene van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland. Als u een klacht heeft of een klacht wilt indienen. geschil onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de Site volgt u deze link: http://ec.europa.eu/odr

9.9 Een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden heeft onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

9.10 Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected].

10. 10. Compliance

10.1 We volgen strikte GDPR-richtlijnen (General Data Protection Regulation) om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig en betrouwbaar blijven, bovendien worden onze servers voortdurend 24/7 proactief gescand op Child Sexual Misbruik Materiaal. Dit zorgt ervoor dat onze gebruikers veilig blijven bij het gebruik van onze diensten, dit is uitsluitend om de verspreiding van CSAM te voorkomen.

LET OP: DIT IS EEN GEARCHIVEERD BELEID, EN HEEFT GEEN EFFECT MEER.

Ingangsdatum: 25 december 2019

1. 1. Overeenstemming met de voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Arctane Group (wij), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Arctane Group. (https://www.arctanegroup.com) website en eventuele bijbehorende diensten, alsmede eventuele aanverwante toepassingen (de Site) en eventuele Client Websites.

De Site biedt de volgende diensten aan: Diensten voor online webontwerp en -ontwikkeling; Digitale diensten; Hosting van digitale inhoud. (Diensten). U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de Site en/of Services hebt gelezen, begrepen, en gaan akkoord met zijn gebonden aan al deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan is het u verboden de Site en Services te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige verwijzing.

1.2 Het aanvullend beleid zoals uiteengezet in paragraaf 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing.

1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra het toegankelijk. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van deze Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van updates. Uw voortgezette gebruik van de Site betekent dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd.

1.4 Wij kunnen de Site van tijd tot tijd updaten of wijzigen om veranderingen in onze merken, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar deze informatie wordt verspreid of gebruikt. gebruik zou zijn in strijd met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de Site of de Services gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Site zijn onder andere:

 • Onze privacyverklaring (Privacybeleid), waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u verstrekt, verwerken. voor ons. Via door gebruik te maken van de Site, stemt u in met een dergelijke verwerking en u garanderen dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy), waarin het toegestane gebruik en het verboden gebruik van de Site wordt uiteengezet. Bij gebruik van de Site, u moet voldoen aan dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • Ons Cookiebeleid (Cookiebeleid), waarin informatie over de cookies op de Site wordt uiteengezet.
2. 2. Aanvaardbaar gebruik

2.1 Onze volledige Acceptable Use Policy tbc, beschrijft alle toegestane en verboden gebruik van deze site.

U mag de site niet betreden of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we de site en onze diensten beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek zijn bekrachtigd of goedgekeurd door ons.

2.3 Als gebruiker van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

 • Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site naar een compilatiedatabase of -directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Maak ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen.
 • Gebruik een aankoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.
 • Gebruik de Site om te adverteren of goederen en diensten te verkopen.
 • Omzeilen, uitschakelen of op een andere manier interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de Site, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van de inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik afdwingen.
 • Het aangaan van ongeoorloofde framing van of het linken naar de Site.
 • Trick, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons bedoeld zijn.
 • Een verkeerde voorstelling van ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker.
 • Bedreigen van gebruikers met negatieve feedback of het aanbieden van diensten uitsluitend om positieve feedback te geven aan gebruikers.
 • Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Disparage, aantasting of anderszins schade, naar onze mening, ons en/of de Site.
 • Gebruik, start of maak gebruik van een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, robots, scrapers, offline lezers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal dat het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij belemmert, of materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatie inzamel- of overdrachtsmechanisme.
 • Kopieer of pas de software van de Site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Verwijder de copyright of andere eigendomsrechten uit de inhoud.
 • Onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om toegang te krijgen tot delen van de Site die u niet mag betreden.
 • Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of op enige wijze daarvan deel uitmaakt.
 • Gebruik de Site of onze inhoud als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te kwetsen.
 • Verkoop of maak op een andere manier uw profiel over.
 • Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon, of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Interfereren met de Site of de netwerken en diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren of een te grote belasting voor de Site veroorzaken.
 • Gebruik maken van geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Bedrieglijk impliceren een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft.
3. 3. Onze inhoud

3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Services, inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (Onze Content) eigendom van of in licentie bij ons, en zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd of vertaald, overgebracht, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en Onze Content en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content dat u op de juiste manier hebt verkregen. toegang uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.4 U mag niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of tot netwerken, servers of computersystemen die met de Site verbonden zijn; en/of (b) voor enig doel, inclusief foutcorrectie, wijzigingen of aanpassingen, zorgen, aanvullingen of verbeteringen aan de Site of Onze Content, met inbegrip van de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

3.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Content met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) gebruik maken van standaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van content naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

3.6 De inhoud van de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u de site inneemt, of er van af te zien, iedere handeling op de basis van de inhoud van de Site.

3.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site nauwkeurig, volledig of actueel is.

4. 4. Link naar inhoud van derden

4.1 De Site kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Wij hebben geen invloed op of controle over dergelijke websites of applicaties van derden of de externe exploitant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en niet doen de websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud te onderschrijven.

4.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de Site. Indien u akkoord gaat met de aankoop van goederen en/of diensten van een derde partij die adverteert op de Site, doet u dit op eigen risico. De adverteerder, en niet wij, is verantwoordelijke voor dergelijke goederen en/of diensten en als u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze goederen en/of diensten, dient u contact op te nemen met de adverteerder.

5. 5. Beheer van de site

5.1 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de toepasselijke wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt; (3) te verwijderen van de Site of op een andere manier alle bestanden en inhoud uitschakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een last vormen voor onze systemen; en (4) de Site op een andere manier beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en te vergemakkelijken. de juiste werking van de site en de diensten.

5.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen is.

5.3 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

6. 6. Wijzigingen en beschikbaarheid van de site

6.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Services te wijzigen of te beëindigen. zonder merken op elk moment.

6.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Services te allen tijde beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat we hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen, of Fouten. U komen overeen dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de services tijdens een onderbreking of stopzetting van de site of de services.we zijn niet verplicht om onderhouden en ondersteuning de Site of Services of om eventuele correcties, updates of releases te leveren.

6.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het volgende voor rechts naar eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. 7. Ontkenning/beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Site en de Services worden aangeboden op een "as-is" en "as-available" basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en/of de Services op uw eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Alle garanties, Voorwaarden, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet (inclusief door statuut, gewoonte of gebruik, een handelswijze, of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van bevredigend kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk zijn uitgesloten voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de Site en zijn niet aansprakelijk voor (1) fouten of omissies in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of enige en alle persoonlijk informatie en/of financiële informatie die op onze server is opgeslagen; (3) elke onderbreking of onderbreking van de overdracht naar of van de site of diensten; en/of (4) alle bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die kunnen worden overgedragen naar of door middel van de site door een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt.

7.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

Of u nu een consument bent of een zakelijke gebruiker:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • Als we ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn we verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt als gevolg van onze schending van deze voorwaarden, maar we zouden niet verantwoordelijk zijn voor enige verlies of schade die waren niet te voorzien op het moment dat u de Site/Services begon te gebruiken.
 • Niettegenstaande het tegenovergestelde in de sectie Disclaimer/Limitation of Liability, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot een totaal samenvoegen bedrag gelijk aan het grootste van (a) de som van £5000 of (b) het bedrag dat u eventueel aan ons heeft betaald voor de Diensten/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan enige oorzaak van de actie die zich voordoet.

Als u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat wij onze Site aanbieden voor commercieel, zakelijk, huishoudelijk en privégebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, verlies van zaken, zakelijk gebruik, enz. onderbreking, of verlies van zakelijke kansen.
 • U heeft wettelijke rechten met betrekking tot goederen die gebrekkig of niet zoals beschreven zijn. Advies over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau of Trading Standards Office. Niets in deze Voorwaarden en Voorwaarden zal Deze wettelijke rechten beïnvloeden.
8. 8. Beëindiging en beëindiging

8.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site of Services gebruikt of anderszins een gebruiker van de Site bent, al naar gelang het geval. U kunt uw gebruik of deelname te allen tijde beëindigen, voor elke redeneren, door volgende de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via [e-mail beveiligd].

8.2 Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Services te ontzeggen (inclusief het blokkeren van bepaald IP adressen), aan een persoon om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van een verklaring, garantie of convenant in deze Voorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de Site/Services in strijd is met deze Voorwaarden of met enige toepasselijke wet of regelgeving, kunnen wij uw gebruik van of deelname aan de Site en het Diensten of verwijder alle inhoud of informatie die u op enig moment, zonder waarschuwing, heeft geplaatst, naar eigen goeddunken.

8.3 Indien wij uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zoals uiteengezet in dit artikel 9, is het u verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als als je kunnen die optreedt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en injunctieve verhaalsmogelijkheden.

9. Algemeen

9.1 Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die we doen u elektronisch, via e-mail en op de Site te voorzien van enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere records en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en records van transacties die door ons of via de Site worden geïnitieerd of voltooid. U gaat hierbij akkoord met afzien van een rechten of vereisten krachtens statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of aan betalingen of de toekenning van kredieten door andere dan elektronische middelen.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

9.3 Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

9.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

9.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

9.6 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en Afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

9.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site of de Services.

9.8 Uitsluitend voor consumenten - Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie verwachten dat als u een ingezetene van Noord-Ierland bent, u ook een rechtszaak kunt aanspannen in Noord-Ierland, en als u een ingezetene van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland. Als u een klacht heeft of een klacht wilt indienen. geschil onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de Site volgt u deze link: http://ec.europa.eu/odr

9.9 Een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden heeft onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

9.10 Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected].

10. 10. Compliance

10.1 We volgen strikte GDPR-richtlijnen (General Data Protection Regulation) om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig en betrouwbaar blijven, bovendien worden onze servers voortdurend 24/7 proactief gescand op Child Sexual Misbruik Materiaal. Dit zorgt ervoor dat onze gebruikers veilig blijven bij het gebruik van onze diensten, dit is uitsluitend om de verspreiding van CSAM te voorkomen.

LET OP: DIT IS EEN GEARCHIVEERD BELEID, EN HEEFT GEEN EFFECT MEER.

Ingangsdatum: 25 december 2019

1. 1. Overeenstemming met de voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Arctane Group (wij), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Arctane Group. (https://www.arctanegroup.com) website en eventuele bijbehorende diensten, alsmede eventuele aanverwante toepassingen (de Site) en eventuele Client Websites.

De Site biedt de volgende diensten aan: Diensten voor online webontwerp en -ontwikkeling; Digitale diensten; Hosting van digitale inhoud. (Diensten). U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de Site en/of Services hebt gelezen, begrepen, en gaan akkoord met zijn gebonden aan al deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan is het u verboden de Site en Services te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige verwijzing.

1.2 Het aanvullend beleid zoals uiteengezet in paragraaf 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing.

1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra het toegankelijk. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van deze Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van updates. Uw voortgezette gebruik van de Site betekent dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd.

1.4 Wij kunnen de Site van tijd tot tijd updaten of wijzigen om veranderingen in onze merken, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar deze informatie wordt verspreid of gebruikt. gebruik zou zijn in strijd met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de Site of de Services gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Site zijn onder andere:

 • Onze privacyverklaring (Privacybeleid), waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u verstrekt, verwerken. voor ons. Via door gebruik te maken van de Site, stemt u in met een dergelijke verwerking en u garanderen dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy), waarin het toegestane gebruik en het verboden gebruik van de Site wordt uiteengezet. Bij gebruik van de Site, u moet voldoen aan dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • Ons Cookiebeleid (Cookiebeleid), waarin informatie over de cookies op de Site wordt uiteengezet.
2. 2. Aanvaardbaar gebruik

2.1 Onze volledige Acceptable Use Policy tbc, beschrijft alle toegestane en verboden gebruik van deze site.

U mag de site niet betreden of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we de site en onze diensten beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek zijn bekrachtigd of goedgekeurd door ons.

2.3 Als gebruiker van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

 • Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site naar een compilatiedatabase of -directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Maak ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen.
 • Gebruik een aankoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.
 • Gebruik de Site om te adverteren of goederen en diensten te verkopen.
 • Omzeilen, uitschakelen of op een andere manier interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de Site, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van de inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik afdwingen.
 • Het aangaan van ongeoorloofde framing van of het linken naar de Site.
 • Trick, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons bedoeld zijn.
 • Een verkeerde voorstelling van ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker.
 • Bedreigen van gebruikers met negatieve feedback of het aanbieden van diensten uitsluitend om positieve feedback te geven aan gebruikers.
 • Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Disparage, aantasting of anderszins schade, naar onze mening, ons en/of de Site.
 • Gebruik, start of maak gebruik van een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, robots, scrapers, offline lezers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal dat het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij belemmert, of materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatie inzamel- of overdrachtsmechanisme.
 • Kopieer of pas de software van de Site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Verwijder de copyright of andere eigendomsrechten uit de inhoud.
 • Onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om toegang te krijgen tot delen van de Site die u niet mag betreden.
 • Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of op enige wijze daarvan deel uitmaakt.
 • Gebruik de Site of onze inhoud als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te kwetsen.
 • Verkoop of maak op een andere manier uw profiel over.
 • Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon, of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Interfereren met de Site of de netwerken en diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren of een te grote belasting voor de Site veroorzaken.
 • Gebruik maken van geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 • Bedrieglijk impliceren een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft.
3. 3. Onze inhoud

3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Services, inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (Onze Content) eigendom van of in licentie bij ons, en zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd of vertaald, overgebracht, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en Onze Content en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content dat u op de juiste manier hebt verkregen. toegang uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.4 U mag niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of tot netwerken, servers of computersystemen die met de Site verbonden zijn; en/of (b) voor enig doel, inclusief foutcorrectie, wijzigingen of aanpassingen, zorgen, aanvullingen of verbeteringen aan de Site of Onze Content, met inbegrip van de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

3.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Content met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) gebruik maken van standaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van content naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

3.6 De inhoud van de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u de site inneemt, of er van af te zien, iedere handeling op de basis van de inhoud van de Site.

3.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site nauwkeurig, volledig of actueel is.

4. 4. Link naar inhoud van derden

4.1 De Site kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Wij hebben geen invloed op of controle over dergelijke websites of applicaties van derden of de externe exploitant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en niet doen de websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud te onderschrijven.

4.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de Site. Indien u akkoord gaat met de aankoop van goederen en/of diensten van een derde partij die adverteert op de Site, doet u dit op eigen risico. De adverteerder, en niet wij, is verantwoordelijke voor dergelijke goederen en/of diensten en als u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze goederen en/of diensten, dient u contact op te nemen met de adverteerder.

5. 5. Beheer van de site

5.1 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de toepasselijke wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt; (3) te verwijderen van de Site of op een andere manier alle bestanden en inhoud uitschakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een last vormen voor onze systemen; en (4) de Site op een andere manier beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en te vergemakkelijken. de juiste werking van de site en de diensten.

5.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen is.

5.3 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

6. 6. Wijzigingen en beschikbaarheid van de site

6.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Services te wijzigen of te beëindigen. zonder merken op elk moment.

6.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Services te allen tijde beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat we hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen, of Fouten. U komen overeen dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de services tijdens een onderbreking of stopzetting van de site of de services.we zijn niet verplicht om onderhouden en ondersteuning de Site of Services of om eventuele correcties, updates of releases te leveren.

6.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het volgende voor rechts naar eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. 7. Ontkenning/beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Site en de Services worden aangeboden op een "as-is" en "as-available" basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en/of de Services op uw eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Alle garanties, Voorwaarden, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet (inclusief door statuut, gewoonte of gebruik, een handelswijze, of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van bevredigend kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk zijn uitgesloten voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de Site en zijn niet aansprakelijk voor (1) fouten of omissies in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of enige en alle persoonlijk informatie en/of financiële informatie die op onze server is opgeslagen; (3) elke onderbreking of onderbreking van de overdracht naar of van de site of diensten; en/of (4) alle bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die kunnen worden overgedragen naar of door middel van de site door een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt.

7.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

Of u nu een consument bent of een zakelijke gebruiker:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • Als we ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn we verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt als gevolg van onze schending van deze voorwaarden, maar we zouden niet verantwoordelijk zijn voor enige verlies of schade die waren niet te voorzien op het moment dat u de Site/Services begon te gebruiken.
 • Niettegenstaande het tegenovergestelde in de sectie Disclaimer/Limitation of Liability, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot een totaal samenvoegen bedrag gelijk aan het grootste van (a) de som van £5000 of (b) het bedrag dat u eventueel aan ons heeft betaald voor de Diensten/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan enige oorzaak van de actie die zich voordoet.

Als u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat wij onze Site aanbieden voor commercieel, zakelijk, huishoudelijk en privégebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, verlies van zaken, zakelijk gebruik, enz. onderbreking, of verlies van zakelijke kansen.
 • U heeft wettelijke rechten met betrekking tot goederen die gebrekkig of niet zoals beschreven zijn. Advies over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau of Trading Standards Office. Niets in deze Voorwaarden en Voorwaarden zal Deze wettelijke rechten beïnvloeden.
8. 8. Beëindiging en beëindiging

8.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site of Services gebruikt of anderszins een gebruiker van de Site bent, al naar gelang het geval. U kunt uw gebruik of deelname te allen tijde beëindigen, voor elke redeneren, door volgende de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via [e-mail beveiligd].

8.2 Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Services te ontzeggen (inclusief het blokkeren van bepaald IP adressen), aan een persoon om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van een verklaring, garantie of convenant in deze Voorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de Site/Services in strijd is met deze Voorwaarden of met enige toepasselijke wet of regelgeving, kunnen wij uw gebruik van of deelname aan de Site en het Diensten of verwijder alle inhoud of informatie die u op enig moment, zonder waarschuwing, heeft geplaatst, naar eigen goeddunken.

8.3 Indien wij uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zoals uiteengezet in dit artikel 9, is het u verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als als je kunnen die optreedt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en injunctieve verhaalsmogelijkheden.

9. Algemeen

9.1 Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die we doen u elektronisch, via e-mail en op de Site te voorzien van enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere records en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en records van transacties die door ons of via de Site worden geïnitieerd of voltooid. U gaat hierbij akkoord met afzien van een rechten of vereisten krachtens statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of aan betalingen of de toekenning van kredieten door andere dan elektronische middelen.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

9.3 Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

9.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

9.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

9.6 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en Afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

9.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site of de Services.

9.8 Uitsluitend voor consumenten - Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie verwachten dat als u een ingezetene van Noord-Ierland bent, u ook een rechtszaak kunt aanspannen in Noord-Ierland, en als u een ingezetene van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland. Als u een klacht heeft of een klacht wilt indienen. geschil onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de Site volgt u deze link: http://ec.europa.eu/odr

9.9 Een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden heeft onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

9.10 Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected].

10. 10. Compliance

10.1 We volgen strikte GDPR-richtlijnen (General Data Protection Regulation) om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig en betrouwbaar blijven, bovendien worden onze servers voortdurend 24/7 proactief gescand op Child Sexual Misbruik Materiaal. Dit zorgt ervoor dat onze gebruikers veilig blijven bij het gebruik van onze diensten, dit is uitsluitend om de verspreiding van CSAM te voorkomen.